Konstrukcija sistema „Krovni vrt“

Krovni vrt je multifunkcionalni sistem izgradnje Zelenog krova sa većom mogućnošću akumulacije vode. Pogodan je za travnjake, perene, a sa dubljim specijalizovanim supstratom, za žbunje i drveće.

Sistem Krovni vrt omogućava veliku raznovrstnost koncepta prilikom dizajna, čak i vodene elemente u prostoru. Takođe je moguće uključiti i interne površine pri projektovanju kao što su pješačke staze, terase, kolske staze ili dječija igrališta itd.

U okviru Krovnog vrta, poželjno je da se akumulira što više kišnice, da bi se umanjila potreba za dodatnim navodnjavanjem. Široki kanali sa donje strane Floradrain FD 60 neo panela obezbjeđuju 50mm dubok rezervoar za vodu u panelu ispod specijalizovanog supstrata na cijeloj površini. Ova voda dolazi do biljaka kapilarnim penjanjem i difuzijom kroz supstrat. Akumulacija vode se takođe može veoma lako ostvariti ugradnjom preglednih elemenata iznad slivnika – odvoda. Krov čiji je pad 0 stepeni zahtjeva upotrebu baš ove vrste sistema, sa odgovarajućom hidroizolacionom membranom za tu upotrebu.

Revizioni šahtovi omogućavaju uvid i održavanje pregradnih elemenata iznad slivnika odvoda u bilo kom trenutku. Sa automatskim sistemom za navodnjavanje, sistem sa minimalnom akumulaciom vode može se održati čak i u periodima suše.

Krovni vrt